• 0

Retourbeleid

Retour Policy van Frieser Online
Hieronder hebben wij de regels opgenomen met betrekking tot retour sturen, de zichttermijn van Frieser Online en eventuele garantie.

Verzendkosten en verantwoordelijkheid retourzending
De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper.
Bij ontbinding binnen de zichttermijn zal Frieser Online, mits aan de retourvoorwaarden is voldaan, binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde aankoopbedrag terugbetalen.
Frieser Online werkt niet met antwoordnummers.
Frieser Online raadt klanten uitdrukkelijk aan om retourzendingen aangetekend, verzekerd en deugdelijk verpakt te versturen, de verantwoordelijkheid voor de correcte retourzending ligt bij de koper / klant.
Het is belangrijk om het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de retourzending, te bewaren.

Retouradres / product defect bij ontvangst
Het adres voor retourzending staat aangegeven op de achterzijde van de pakbon, die u bij de zending aantreft.
Let op: het magazijn van Frieser Online is in Waalwijk.
De pakbon dient altijd bij de retourzending te worden gevoegd. In bepaalde gevallen, zoals bij retourzending van een defect product, zal een ander retouradres van toepassing kunnen zijn, contact vooraf met de klantenservice is in geval van een defect altijd vereist.

De ordergegevens (ordernummer, e-mailadres en NAW gegevens klant) dienen altijd bij de retourzending te worden gevoegd.
In bepaalde gevallen, zoals bij retourzending van een defect product, zal een ander retouradres van toepassing kunnen zijn (meestal zal dit het kantooradres zijn.

In geval van een product dat bij ontvangst defect blijkt te zijn, dient u binnen 24 uur contact op te nemen met de klantenservice per e-mail of via de klantenservice contactpagina en de instructies van de klantenservice op te volgen.

Zichttermijn
Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.
De koper heeft tevens het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, aan Frieser Online kenbaar te maken dat hij zonder verplichte opgave van redenen de koopovereenkomst wenst te ontbinden en zijn bestelling wenst te retourneren.
Koper heeft vanaf het moment dat hij zijn wens om te retourneren kenbaar maakt, 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden.
Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking retourneren, volgens de door Frieser Online aangegeven redelijke en duidelijke retourinstructies.
Op de achterzijde van de pakbon die bij elk product wordt geleverd, staan de retourinstructies vermeld.
Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 14 dagen na ontvangst, conform de retourinstructies (als vermeld op de achterzijde van de pakbon) terug te sturen aan Frieser Online.
De koper is zelf verantwoordelijk voor de correcte retourzending. Koper doet er derhalve verstandig aan om retourzendingen aangetekend en verzekerd retour te sturen.

De koper heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het Modelformulier voor herroeping, dat de koper hier kan openen.

Free WordPress Themes, Free Android Games